Tuesday, November 27, 2012

Pengaruh Raja Dalam Politik Melayu

Pengaruh Raja dalam Politik Melayu : MukaddimahMukaddimah
            Malaysia pada hari ini memiliki satu bentuk sistem politik dan pemerintahan yang unik di mana demokrasi berparlimen raja berperlembagaan menjadi teras utama bagi keberlangsungan kewujudan Malaysia ini sendiri. Sebermula wujudnya kombinasi dua sistem ini dalam sebuah negara majmuk adalah merupakan satu kisah yang begitu panjang bahkan menjangkau ratusan tahun lamanya. Selain itu juga, Malaysia jugalah menjadi satu-satunya negara di dunia ini yang menggunakan sistem sedemikian malahan kekal utuh hinggalah ke hari ini. Parlimen dianggap sebagai sebuah bentuk institusi yang menjamin hak-hak asasi serta perjalanan demokrasi di negara ini agar terus terpelihara dengan lunas-lunas Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Manakala, Perlembagaan Persekutuan pula telah dirangka dan digubal oleh Suruhanjaya Reid serta dipersetujui masyarakat Tanah Melayu umumnya pada pra-kemerdekaan. Hasil pembentukan piagam inilah yang telah meletakkan Kebawah Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Yang Dipertuan Agong (YDPA) sebagai kepala utama di persekutuan ini (Perlembagaan Persekutuan: 2011) [1]. Tambahan lagi, Perlembagaan Persekutuan ini jugalah yang memeilihara hak-hak kedaulatan dan keistimewaan Majlis Raja-raja Melayu [2]. Oleh itu, fokus penulisan ini bukanlah untuk menceritakan bagaimana terbentuknya dua sistem politik ini dalam satu gabungan tetapi adalah untuk melihat pengaruh raja dalam politik Melayu. Politik Melayu umumnya juga akan akan dibicarakan berdasarkan dua pecahan iaitu budaya politik dan sistem politik yang membantu untuk menjelaskan lagi penulisan ini.
            Kerangka yang perlu ditekankan dalam menilai pengaruh raja itu adalah bermula dengan agama raja-raja Melayu yang telah direkodkan dalam catatan-catatan sejarah baik dari sarjana tempatan mahupun sajana luar. Agama kuno raja-raja Melayu ini turut mendapat perhatian dari kalangan pengkaji kerana telah wujud premis-premis baharu yang menghala ke arah kesimpulan baru dan dianggap kesahihannya itu lebih holistik. Walaupun begitu, agama raja-raja turut memainkan peranan dalam sistem kepercayaannya untuk meraih kepatuhan dan kesetiaan rakyat terhadap baginda. Penulisan ini juga akan menerangkan intipati kepercayaan ini yang begitu kuat dipegang oleh sekalian penduduk negeri hingga dapat mempengaruhi nilai-nilai politik dalam masyarakat Melayu. Manakala ruang lingkup masa itu dikira dengan perjalanan kemasukan agama terawal sehinggalah ke era dakwah Islamiyah yang bertapak di Tanah Melayu ini.
            Asal usul keturunan raja juga akan diturut dibahaskan dalam kadar yang munasabah dan mudah difahami oleh pembaca sekalian. Hal ini kerana riwayat hidup raja-raja berserta susur galurnya yang bersimpang siur telah menjadikan betapa sejarah Melayu ini sedemikian kompleks. Kertas projek ini akan menceritakan kronologi umum mengenai asal keturunan raja ini kerana sifat-sifat kemuliaan dan dzat keturunan baginda juga, maka secara tidak langsung telah memberi satu keabsahan kepada raja-raja untuk berkuasa dalam keputusan politik Melayu pada ketika itu. Berdasarkan bukti-bukti bertulis yang ada, telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menceritakan juga serba sedikit darah keturunan raja ini sebermulanya pengasasan Bangsa Melayu daripada perkahwinan yang berlaku pada zaman dahulu. Menyedari kemuliaan ini seolah-olah masyarakat Melayu mengiktiraf kemuliaan baginda dari aspek psikologinya agar darah yang mulia ini kekal disembah sepanjang pemerintahannya.
            Setiap agama yang wujud dan diajarkan oleh insan-insan terpilih pastinya akan diterangkan mengenai hubungan antara rakyat dan pemerintah baik melalui perkataan Mahaguru ini tadi mahupun melalui wahyu-wahyu yang terkandung dalam kitab suci masing-masing. Betapa hubungan antara dua kelompok ini akan dihuraikan dalam istilah dan konsep yang wujud dalam ajaran tersebut. Maka beberapa konsep yang wujud pada setiap agama yang dianuti juga akan turut diperincikan seberapa mampu oleh penulis. Ajaran-ajaran ini bukanlah semata-mata untuk mengikat kesetiaan rakyat kepada pemimpinnya tetapi juga untuk menerangkan bahawasanya hubungan ini juga perlu dipelihara agar perjalanan sesebuah negara tersebut terus kekal dalam keadaan yang harmoni. Secara tidak langsung juga, konsep-konsep keagaamaan ini jugalah yang akan mempengaruhi politik sesuatu masyarakat khususnya masyarakat Melayu kerana raja adalah tonggak mereka.
            Empayar Kesultanan Melayu Melaka telah dianggap sebagai satu zaman kemuncak yang dialami oleh bangsa Melayu. Turut dikhabarkan juga bahawa empayar inilah yang memiliki kekayaan yang tidak terkira dan kegemilangan yang luar biasa sebagaimana yang dicatatkan oleh Laksamana Cheng Ho dalam ekspedisinya melawat Tanah Melayu. Sepanjang zaman keemasan  pada era Kesultanan Melayu Melaka, sultan-sultan telah bersilih ganti untuk meneruskan legasi nenek moyangnya dalam institusi yang mulia ini. Zaman ini dapat menggambarkan secara tepat dan lebih menyeluruh betapa pengaruh raja-raja dalam politik Melayu ini begitu mendalam. Sama ada raja tersebut adil mahupun zalim, namun pantang Melayu menderhakai sultannya (Ismail Hussein: 1989). Prinsip ini terus berkekalan dan terus subur dalam masyarakat Melayu hinggalah ke hari ini. Oleh hal yang demikian, telah menjadi satu prasyarat kepada penulis untuk menukilan seorang figura dari salah satu raja ini yang berkisarkan konteks catatan kali ini.
            Era keemasan ini tidak bertahan lama apabila tahun 1511 menjadi satu titik hitam dalam sejarah Empayar Melayu Melaka yang telah menjadi mercu kegemilangan bagi peradaban masyarakat di Tanah Melayu[3]. Apabila pada tahun sumpahan tersebut, Portugis telah berjaya menyerang Kota Melaka dalam tempoh yang agak singkat. Semenjak daripada itu, serangan daripada tentera berpaksi kian bertubi-tubi menekan empayar agung itu. Kemudian episode penjajahan daripada imperialis sedikit demi sedikit telah menghakis kedaulatan, hak-hak kedaulatan dan keistimewaan yang dinikmati oleh raja-raja Melayu pada abad tersebut. Walaupun begitu sejarah telah membuktikan bahawasanya institusi raja-raja kekal wujud dan berdiri di Tanah Melayu walaupun institusi ini telah ranap dirobek oleh penjajah di negara-negara serantau yang lain. Maka ini juga membuktikan peri pentingnya isntitusi ini dalam politik Melayu dan akan turut dikupas untuk melengkapkan lagi kerangka tajuk ini.
            Penjajah di Tanah Melayu ini juga silih berganti bermula dengan Portugis sehinggalah ke British dan di akhir babak kolonisasi oleh British, rakyat di Tanah Melayu mulai sedar untuk menuntut kemerdekaan terhadap pihak British. Pelbagai liku dan ranjau yang dihadapi sepanjang tuntutan kemerdekaan tersebut baik dari golongan kanan mahupun dari golongan kiri. Namun di akhir kisah ini, telah terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 dan Malaysia [4] pada tahun 1963 di mana berlakunya kemasukan Sabah dan Sarawak  ke dalam persekutuan ini. Kemudian pada era kewujudan sebuah negara bangsa baharu yang dipanggil sebagai Malaysia, maka adalah wajar untuk kita menilai pengaruh raja dalam politik Melayu ini dari beberapa aspek berdasarkan panduan tertinggi daripada peruntukan-peruntukan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.
            Sepanjang penitian usia Malaysia di dunia pasca moden ini, aspek Bahasa Kebangsaan sepert yang termaktub di dalam Perkara 152 : Perlembagaan Persekutuan adalah perlu untuk dilihat bagaimana Raja-raja Melayu berperanan memelihara martabat bahasa. Bukan sekadar itu sahaja, isu agama seperti yang berkaitan mengenai kedudukan istimewa Agama Islam [5], pendidikan agama Islam [6] dan pengamalan agama Islam [7] adalah relevan untuk dilakukan penelitian juga oleh sebab raja-raja merupakan ketua agama Islam. Malahan yang menjadi teras utama kepada pembentukan Negara Malaysia ialah bangsa Melayu, maka isu-isu yang berkaitan dengannya juga adalah wajib untuk dirangkumkan sekali di dalam wacana ini bangsa Melayu ini dinaungi oleh Majlis Raja-raja sejak sekalian lamanya walaupun kini masyarakat Malaysia turut memiliki Parlimen yang akan mentadbir Malaysia.

P/S* Catatan belum siap ditulis sepenuhnya.

2 comments:

zara said...

aiseh blogger rpenye.nice entry btw

Neutronboy said...

hehe, blogger underground je la.. x de la, ape sangat pun... hehe, cantik gak blog ek.. hehe

Terima kasih ^^